תקנון ותנאי שימוש באתר

1. תנאים

על ידי ביקור באתר זה (https://series.org.il), אתה מסכים להיות כפוף לתנאים והגבלות אלה של האתר ומאשר כי אתה אחראי לציית לכל החוקים המקומיים הרלוונטיים. אינך מורשה לבקר באתר זה אם אינך מסכים עם אחד מהתנאים הללו. חוקי זכויות יוצרים וסימני מסחר מגנים על החומרים באתר זה.

2. רישיון

ניתן הרשאה להוריד עותק אחד של הפריטים באתר של Series לצפייה אישית ולא מסחרית בלבד. זהו רישיון, לא מכירה, ואינך רשאי לעשות כל אחת מהפעולות הבאות במסגרת רישיון זה:

  • שינוי או העתקה של החומרים;
  • להשתמש בתכנים לכל מטרה מסחרית או ציבורית;
  • להנדס לאחור כל תוכנית באתר Series;
  • אין להסיר זכויות יוצרים וסימנים קנייניים אחרים מהתוכן;
  • העברת הסחורה למישהו אחר או "שיקוף" שלהם ברשת;

אם אחת מהמגבלות הללו נשברה זה יאפשר ל-Series לבטל את ההרשאות שלך. הרשאת הצפייה שלך תסתיים גם כן, ויש להשמיד כל פריט שהורדת שברשותך, בין אם מודפס או אלקטרוני.

3. הצהרה

המידע באתר של Series ניתן "כמו שהוא". Series אינה מבטיחה הבטחות, מפורשות או משתמעות, ולכן מתנערת מכל אחריות נוספת. Series מתנערת בנוסף מכל אחריות או מצג לגבי הדיוק של התוכן באתר האינטרנט שלה או לאתרים אחרים הקשורים לאתר זה.

4. מגבלות

גם אם Series או נציג מורשה של אתר זה הוזהר, בעל פה או בכתב, מפני הפוטנציאל לנזק כזה, Series או הספקים שלה לא ישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש בתכנים. באתר של Series. ייתכן שהגבלות אלו לא יחולו עליך מכיוון שתחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת או אחריות לנזקים מקריים.

5. תיקונים

ייתכנו טעויות טכניות, דפוסיות או צילומיות במידע באתר של Series. Series אינה מבטיחה שהמידע באתר זה נכון, מלא או מעודכן. Series שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בחומרים באתר שלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התוכן אינו מובטח שיתעדכן על ידי Series.

6. קישורים

Series לא בדקה את כל האתרים המקושרים לאתר שלה ואינה אחראית לתוכנם. הכללת קישור אינה אומרת ש-Series תומכת באתר המקושר. יש להשתמש בכל אתר מקושר על אחריות המשתמש בלבד.

7. שינויים בתנאי השירות של האתר

לאתר יש את הזכות לשנות תנאי שירות אלה עבור האתר שלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אתה מסכים לגרסה הנוכחית של תנאים והגבלות אלה על ידי גישה לאתר זה.

8. פרטיות

אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.

9. תחום שיפוט

כל מחלוקת הקשורה לאתר תהיה כפופה לחוק הישראלי.